ASUS ROG G701VO - Правилно изхвърляне на продукта

background image

Правилно изхвърляне на продукта

НЕ изхвърляйте Notebook PC с домакинските

отпадъци. Този продукт е създаден, за да могат

частите му да бъдат рециклирани. Този символ

на зачеркната с кръст кофа за отпадъци на

колелца означава, че продуктът (електрическо,

електронно устройство и съдържаща живак

клетъчна батерия) не трябва да се изхвърля

заедно с останалите битови отпадъци. Направете

справка с местните разпоредби за изхвърляне на

електронни продукти.

НЕ изхвърляйте батерията заедно с битовите

отпадъци. Този символ на зачеркната с кръст

кофа за отпадъци на колелца означава, че

батерията не трябва да се изхвърля заедно с

останалите битови отпадъци.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

13