ASUS ROG G701VO - Използване на Вашия Notebook PC

background image

Използване на Вашия

Notebook PC

background image

28

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Само за Notebook PC

A.

Свържете AC захранващия кабел към AC-DC адаптер.

Б.

Включете адаптера за променлив ток в 100V~240V контакт.

В.

Включете контектора за прав ток във входа за захранването

на Notebook PC.

Заредете Notebook PC за 3 часа преди да го използвате

за пръв път.

ЗАБЕЛЕЖКА: Външният вид на токовия адаптер може да се различава

в зависимост от модела и Вашия регион.

ВАЖНО!

информация за адаптера:

Входно напрежение: 100-240V АС

Честота на входния сигнал: 50-60Hz

Изходен ток: 11.8A (230W)

Изходно напрежение: 19.5V