ASUS ROG G701VO - Цифрова клавиатура

background image

Цифрова клавиатура

Натиснете

, за да превключите между

използване на клавиатурата за цифри или като стрелки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изгледът на цифровата клавиатура може да се различава

по модел или територия, но начинът на употреба остава същият.

Цифровата клавиатура на Вашия Notebook PC може да се използва

за въвеждане на цифри или като клавиши със стрелки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете клавиш ROG, за да отворите приложението

Gaming Center (Геймърски център) на Вашия Notebook PC.

ROG

клавиш

background image

38

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

39