ASUS ROG G701VO - Използване на тъчпада

background image

Използване на тъчпада

background image

32

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Жестове с един пръст

Натискане/Двойно натискане

Натиснете приложение, за да го изберете.

Натиснете два пъти върху приложение, за да го заредите.

Плъзгане и пускане

Натиснете два пъти даден елемент, след което плъзнете същия пръст

без да го повдигате от тъчпада. За да пуснете елемент на друго място,

повдигнете пръста си от тъчпада.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

33

Натискане на ляв бутон

Натискане на десен бутон

Щракнете върху

приложение, за да го

изберете.

Щракнете два пъти върху

приложение, за да го

заредите.

Натиснете този бутон, за да

отворите менюто, показвано с

десния бутон.

ЗАБЕЛЕЖКА: Областите в рамките на пунктираната линия
представляват местата на левия и десния бутон на тъчпада.

Превъртане с два пръста

(нагоре/надолу)

Превъртане с два пръста

(наляво/надясно)

Плъзнете два пръста, за да

превъртате нагоре или надолу.

Плъзнете два пръста, за да

превъртате наляво или надясно.

Жестове с два пръста

background image

34

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Намаляване

Увеличаване

Съберете два пръста върху
тъчпада.

Раздалечете два пръста върху
тъчпада.

Плъзгане и пускане

Изберете елемент, след което натиснете и задръжте левия бутон. Като

използвате друг пръст, плъзнете върху тъчпада, за да плъзнете

елемента. Повдигнете пръста си от бутона, за да пуснете елемента.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

35

Функционални клавиши

Функционалните клавиши на клавиатурата на Вашия Notebook PC

могат да активират следните команди: