ASUS ROG G701VO - Само за Notebook PC

background image

Първи стъпки

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

29

ВАЖНО!

Открийте етикета с номиналната входно/изходна мощност на

Notebook PC и се уверете, че тя отговаря на входно/изходната

мощност на Вашия захранващ адаптер. Накои модели Notebook

PC оже да имат няколко изходни мощности в зависиост от SKU.

Уверете се, че Вашият Notebook PC е свързан към електрически

адаптер преди да го включите за пръв път. Силно препоръчваме

използването на заземен контакт, когато Вашият Notebook PC

работи в режим на захранване чрез адаптер.

Този контакт трябва да бъде лесно достъпен и да се намира

близо до Notebook PC.

За да изключите Notebook PC от електрическата мрежа, трябва да

изключите Notebook PC от контакта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочетете следните предупреждения относно батерията на Вашия

Notebook PC.

Само оторизирани ASUS техници рябва да отстранят батерията

вътре в устройството (саамо за неотстраняема батерия).

Батерията, която се използва в устройството, крие риск от пожар

или химично изгаряне, ако се отстрани или демонтира.

Следвайте предупредителните етикети за Вашата лична

безопасност.

Има риск от експлозия ако използвате грешен тип батерии.

Да не се хвърля в огъня.

Никога не се опитвайте да причините късо съединение на

батерията на Вашия Notebook PC.

Не се опитвайте да демонтирате или сглобявате отново

батерията (саамо за неотстраняема батерия).

Преустановете употребата, ако откриете изтичане.

Баатерията и нейните компоненти трябва да се рециклират или

изхвърлят правилно.

Дръжте батерията и други малки компоненти далеч от деца.

background image

30

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC