ASUS ROG G701VO - Инсталиране на M.2 карта

background image

Инсталиране на M.2 карта

Вижте следните стъпки, когато инсталирате съвместима M.2 карта

във Вашия Notebook PC.

ВАЖНО! Купувайте своята M.2 карта само от оторизирани търговски

представители за този Notebook PC, за да подсигурите максимална

съвместимост и надеждност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прекъснете връзката с всички свързани

периферни устройства, телефонни и телекомуникационни линии

и контектори (като външно захранване, батерия и др.) преди да
отстраните капака на твърдия диск.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Външният вид на долната страна на Notebook PC и M.2 картата

може да се различава според модела, но инсталирането е едно и

също.

Препоръчва се да инсталирате M.2 карта в присъствието на

професионалист. Можете също така да посетите оторизиран

сервизен център за допълнителна помощ.

Гнездото M.2 2280 не поддържа M.2 SATA SSD.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

85

А.

Поставете своя Notebook PC на равна, чиста и стабилна

повърхност.

Б.

Отстранете гумените капачета, за да разкриете болтовете на

капака на отделението.

В.

Разхлабете болтовете на капака на отделението.

background image

86

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Г.

Обърнете своя Notebook PC и повдигнете капака с пантите.

Д.

Разхлабете болтовете на капака с пантите, след което

поставете обратно капака.

Е.

Обърнете Notebook PC, след което отстранете капака на

отделението изцяло и го поставете встрани.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

87

Ж.

Подравнете и поставете RAM модул в гнездото за RAM модул.

З.

Натиснете надолу RAM модула докато не щракне на място

И.

Подравнете и поставете капачето на отделението.

background image

88

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Й.

Обърнете своя Notebook PC и повдигнете капака с пантите.

К.

Поставете обратно болтовете и ги затегнете, след което

затворете капака с пантите.

Л.

Обърнете Notebook PC, след което поставете обратно

болтовете и ги затегнете.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

89

M.

Поставете отново гумените капачета върху капака на

отделението.

background image

90

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

91