ASUS ROG G701VO - Инталиране на RAM (Random Access Memory) модул

background image

Инталиране на RAM (Random Access Memory)

модул

Надградете капацитета на паметта на Вашия Notebook PC като

инсталирате RAM модул в отделението за памет. Следните стъпки

ще Ви покажат как да инсталирате RAM модул във Вашия Notebook

PC:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прекъснете връзката с всички свързани

периферни устройства, телефонни и телекомуникационни линии

и контектори (като външно захранване, батерия и др.) преди да

отстраните капака на твърдия диск.

ВАЖНО! Посетете оторизиран сервиз или доставчика си, за да

получите информация относно увеличаване на паметта на Вашия

Notebook PC. Купувайте допълнителни модули за този Notebook PC

само от оторизирани търговски представители, за да сте сигурни, че

те са съвместими и надеждни.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Външният вид на долната страна на Вашия Notebook PC и на RAM

модула може да се различава според модела, но инсталирането

на RAM модул е едно и също

Препоръчва се да инсталирате RAM модул в присъствието на

професионалист. Можете също така да посетите оторизиран

сервизен център за допълнителна помощ.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

79

А.

Поставете своя Notebook PC на равна, чиста и стабилна

повърхност.

Б.

Отстранете гумените капачета, за да разкриете болтовете на

капака на отделението.

В.

Разхлабете болтовете на капака на отделението.

background image

80

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Г.

Обърнете своя Notebook PC и повдигнете капака с пантите.

Д.

Разхлабете болтовете на капака с пантите, след което

поставете обратно капака.

Е.

Обърнете Notebook PC, след което отстранете капака на

отделението изцяло и го поставете встрани.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

81

Ж.

Подравнете и поставете RAM модул в гнездото за RAM модул.

З.

Натиснете надолу RAM модула докато не щракне на място

И.

Подравнете и поставете капачето на отделението.

background image

82

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Й.

Обърнете своя Notebook PC и повдигнете капака с пантите.

К.

Поставете обратно болтовете и ги затегнете, след което

затворете капака с пантите.

Л.

Обърнете Notebook PC, след което поставете обратно

болтовете и ги затегнете.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

83

M.

Поставете отново гумените капачета върху капака на

отделението.

background image

84

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC