ASUS ROG G701VO - Информация за покритието

background image

Информация за покритието

ВАЖНО! С цел електрическа изолация и поддържане на електрическата

безопасност е нанесено покритие върху корпуса на Notebook PC, освен от двете

страни, където се намират входовете и изходите на компютъра.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

111