ASUS ROG G701VO - Предупреждение на ФКК относно радиочестотно облъчване

background image

отнасящи се до радиочестотно облъчване.

background image

104

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Декларация за съответствие Директива

1999/5/EC за радио и телекомуникационно

терминално оборудване

Следните точки са изпълнени и се смятат за уместни и достатъчни съобразно