ASUS ROG G701VO - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Получавайте достъп до имейлите си, сърфирайте в интернет и

споделяйте приложения чрез уебсайтовете на социалните мрежи с

помощта на Wi-Fi връзката на Вашия Notebook PC.

ВАЖНО! Уверете се, че Airplane mode (Самолетен режим)е

изключен, за да разрешите Wi-Fi функцията на Вашия Notebook PC. За

още информация, вижте раздел Airplane mode (Самолетен режим)

в това ръководство.

Wi-Fi свързване

Свържете своя Notebook PC към Wi-Fi мрежа като следвате стъпките

по-долу:

1.

Изберете иконата

в лентата на задачите.

2.

Изберете иконата

, за да разрешите Wi-Fi.

3.

Изберете си точка за достъп от списъка с

налични Wi-Fi връзки.

4. Изберете

Connect (Свързване), за да стартирате

мрежовата връзка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Възможно е да бъдете подканени да

въведете ключ за сигурност за разрешаване на Wi-Fi

връзката.

background image

54

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC