ASUS ROG G701VO - Стартиране за пръв път

background image

Стартиране за пръв път

Когато стартирате Вашия компютър за пръв път, ще се появят

поредица от екрани, които ще Ви напътстват в конфигурирането на

основни настройки на Вашата операционна система

Windows® 10.

За да стартирате Notebook PC за пръв път:

1.

Натиснете бутона за включване и изключване на Notebook

PC. Изчакайте няколко минути, докато се появи екранът за

настройка.

2.

От екрана за настройка, изберете региона и езика, които да

използвате на Вашия Notebook PC.

3.

Внимателно прочетете лицензионните условия. Изберете I

accept (Приемам)

4.

Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате

следните основни елементи:

Персонализиране

Свържете се с интернет

Настройки

Вашият акаунт

5.

След като конфигурирате основните елементи, Windows® 10

продължава с инсталирането на Вашите приложения и

предпочитаните настройки. Уверете се, че Вашият Notebook

PC е включен по време на процеса на настройка.

6.

Когато процесът на инсталиране приключи, ще се появи

Desktop (Работен плот).

ЗАБЕЛЕЖКА: Снимките на екраните в този раздел са само за справка.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

41