ASUS ROG G701VO - Персонализиране на Windows® приложения

background image

Персонализиране на Windows® приложения

Можете да премествате, преоразмерявате, откачвате или закачвате

приложения към лентата на задачите от екрана Start (Старт) с

помощта на следните стъпки:

Преместване на приложения

Натиснете приложението двукратно, след което го

плъзнете и пуснете до новото местоположение.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

45

Откачване на приложения

Поставете курсора над приложението и щракнете с

десния бутон, след което щракнете Unpin from Start

(Откачи от "Старт").

Използвайте клавишите със стрелки за навигация в
приложението. Натиснете

, след което изберете

Unpin from Start (Откачи от "Старт").

Преоразмеряване на приложения

Поставете курсора над приложението и щракнете

с десния бутон, след което щракнете Resize

(Преоразмеряване) и изберете размера на желаната

плочка.

Използвайте клавишите със стрелки за навигация в
приложението. Натиснете

, след което изберете

Resize (Преоразмеряване) и изберете размер за

плочка на приложение.

background image

46

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Закачане на още приложения към менюто Start (Старт)

От All apps (Всички приложения), поставете курсора

върху приложението, което искате да добавите към

менюто Start (Старт), след което натиснете Pin to Start

(Закачи в "Старт").

От All apps (Всички приложения), натиснете

на приложението, което искате да добавите към меню

Start (Старт), след което изберете Pin to Start (Закачи

към "Старт")

Закачване на приложения към лентата на задачите

Поставете курсора над приложението и щракнете

с десния бутон, след което щракнете Pin to taskbar

(Закачи към "Старт").

Използвайте клавишите със стрелки за навигация в
приложението. Натиснете

, после изберете Pin

to taskbar (Закачи към лентата на задачите).

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

47