ASUS ROG G701VO - Дясна страна

background image

Дясна страна

USB 3.0 порт с USB Charger+

Този USB 3.0 порт с иконата има функция USB Charger+.

USB Charger+ Ви дава възможност бързо да зареждате

мобилни устройства и може да се използва докато Notebook

PC е в спящ режим, хибернация или е изключен (за избрани

модели).

HDMI порт

Този порт е предназначен за конектор за интерфейс за

високодетайлна мултимедия (HDMI) и е съвместим с HDCP,

което позволява възпроизвеждане на HD DVD дискове,

Blu-ray и друго защитено съдържание.

Mini Display порт

Този порт Ви дава възможност да свържете Notebook PC

към външен дисплей.

background image

22

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Комбиниран порт USB Type-C/Thunderbolt 3

Този порт USB 3.1 (Универсална серийна шина 3.1)

предоставя по-бърз пренос със скорост до 10 Gbit/s и е

обратно съвместим с USB 2.0. Използвайте Thunderbolt

3 адаптер, за да свържете Вашия Notebook PC към

DisplayPort, VGA, DVI или HDMI външен дисплей и да усетите

високодетайлните функции на дисплея чрез технологията

Intel® Thunderbolt™.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Скорост на прехвърляне от този порт може да

варира за различните модели.

USB Type-C порт

Този USB (Универсална серийна шина) Type-C порт

предоставя скорост на пренос на данни до 5 Gbit/s и е

обратно съвместим с USB 2.0.

LAN порт

Включете мрежов кабел в този порт и свържете към

локална мрежа (LAN).

Високоговорители

Вградените аудио високоговорители Ви дават възможност

да чувате звука директно от Notebook PC. Звуковите

функции се контролират софтуерно.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

23