ASUS ROG G701VO - Изглед отгоре

background image

Изглед отгоре

ЗАБЕЛЕЖКА: Изгледът на клавиатурата може да се различава за

различните региони или държави. Изгледът „Ноутбук” също може да

се различава в зависимост от модела на Notebook PC.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

15

Array микрофони

Функции на array микрофоните за отмяна на акустиката,

подтискане на шума и оптимална насоченост на звука за по-

добро разпознаване на глас и по-добър запис на звук.

Камера

Вградената камера дава възможност за правене на снимки или

запис на видеоклипове с помощта на Вашия Notebook PC.

Индикатор на камерата

Индикаторът на камерата показва кога вградената камера

работи.

Панел с дисплей

Дисплеят има превъзходни функции за гледане на снимки,

видео и други мултимедийни файлове на Вашия Notebook PC.

Клавиши с макроси

Тези клавиши Ви позволяват да замените серия от

въвеждания с едно натискане на клавиш.

Клавиш за запис

Този клавиш Ви позволява да записвате игри докато играете.

Високоговорители

Вградените аудио високоговорители Ви дават възможност

да чувате звука директно от Notebook PC. Звуковите

функции се контролират софтуерно.

background image

16

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

дъска за ключове

Клавиатура предлага QWERTY клавиши в пълен размер

с удобно потъване при писане. Тя Ви дава възможност и

да използвате функционални клавиши за бърз достъп до

Windows® и управление на други мултимедийни функции.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изгледът на клавиатурата зависи от модела и

територията

Тъчпад

Тъчпадът позволява използването на множество жестове за

управление на екрана, което осигурява интуитивно усещане

на потребителя. Той също така симулира функциите на

обикновената мишка.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел

Използване на тъчпада в това ръководство.

ндикатори на състоянието

Индикаторите на статуса спомагат за идентифициране на

текущия статус на хардуера на Вашия Notebook PC.

Индикатор за захранването

Индикаторът на захранването светва, когато

Notebook PC е ВКЛЮЧЕН и мига бавно, когато

Notebook PC е в спящ режим.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

17

Двуцветен индикатор за зареждане на батерията

Двуцветният индикатор показва състоянието на

зареждане на батерията. Направете справка със

следната таблица за подробности:

Цвят

Статус

Непрекъснато зелено Notebook PC е включен в

захранване, батерията се

зарежда и зарядът й е между

95% и 100%.

Непркъснато

оранжево

Notebook PC е включен в

захранване, батерията се

зарежда и зарядът й е по-

малко от 95%.

Мига оранжево

Notebook PC работи в

батериен режим, а нивото на

батерията е по-малко от 10%.

ИЗКЛ

Notebook PC работи в

батериен режим, а нивото

на батерията е между 10% и

100%.

Индикатор за работата на устройствата

Този индикатор светва, когато Notebook PC

получава достъп до вътрешните устройствата за

съхранение.

background image

18

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Индикатор на самолетен режим

Този индикатор светва, когато е активиран

самолетния режим на Вашия Notebook PC.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е разрешен, режим Airplane (Самолет)

забранява всички безжични мрежи.

Number Lock индикатор

Този индикатор светва, когато е активирана

NumLock функцията. Това Ви позволява да

използвате някои от клавишите на клавиатурата

за въвеждане на цифри.

Бутон на захранването

Натиснете бутона за включване и изключване, за да

включите или изключите Notebook PC. Можете също така

да използвате бутона за включване и изключване, за да

поставите Вашия Notebook PC в спящ режим или в режим

хибернация, или да го събудите от спящ режим или режим

хибернация.

Ако Notebook PC спре да отговаря, натиснете и задръжте

бутона за включване и изключване за най-малко четири (4)

секунди докато Notebook PC се изключи.

Цифрова клавиатура

Цифровата клавиатура превключва следните две функции:

въвеждане на цифри и клавиши със стрелки.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел
Използване на клавиатурата

в това ръководство.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

19