ASUS ROG G701VO - Изглед отзад

background image

Изглед отзад

Вентилационни отвори

Вентилационните отвори позволяват да влиза студен и да

излиза горещ въздух от Вашия Notebook PC .

ВАЖНО! Убедете се, че вентилационните отвори не са

запушени от хартия, книги, дрехи, кабели или други обекти, в

противен случай е възможно прегряване.

Вход за захранване (постоянен ток)

Включете адаптера в този порт, за да заредете вградения

батериен модул и да захраните Вашия Notebook PC.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Адаптерът може да се загрее или

да започне да пари по време на работа. Уверете се, че

адаптерът не е покрит. Дръжте го далеч от тялото си докато е

включен в източник на електричество.

ВАЖНО! Използвайте само адаптера, включен в комплекта,

за да заредете вградения батериен модул и да захраните

Notebook PC.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

27