ASUS ROG G701VO - Изглед отпред

background image

Изглед отпред

ндикатори на състоянието

Индикаторите на статуса спомагат за идентифициране на

текущия статус на хардуера на Вашия Notebook PC.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел Изглед

отгоре в това ръководство.

background image

26

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC