ASUS ROG G701VO - Úvodní nabídka

background image

Úvodní nabídka

Úvodní nabídka je hlavní brána k programům notebooku, aplikacím

systému Windows®, složkám a nastavením.

V úvodní nabídce lze provádět tyto běžné operace:

Spouštět programy nebo aplikace systému Windows®

Otevírat běžně používané programy nebo aplikace systému

Windows®

Upravovat nastavení notebooku

Přistupovat k nápovědě operačního systému Windows

Vypnout notebook

Odhlásit se od systému Windows nebo přepnout na jiný

uživatelský účet

Měnit nastavení účtů, zamknout nebo se odhlásit od vašeho účtu

Spustí úvodní nabídku

Vypne, restartuje nebo přepne notebook do režimu spánku

Spustí All apps (Všechny aplikace)

Spustí Taskview (Zobrazení úkolů) Spustí aplikaci z hlavního panelu

Spustí aplikaci z úvodní obrazovky

Spustí File Explorer (Průzkumník souborů)

Spustí Settings (Nastavení)

Launch Search (Spustit hledání)

background image

42

Uživatelská příručka notebooku

Spuštění úvodní nabídky

Umístěte ukazatel myš na tlačítko Start

v levém

dolním rohu pracovní plochy a klikněte na něj.

Stiskněte klávesu s logem Windows

na klávesnici.

Otevírání programů v úvodní nabídce

Jedním z nejběžnějších způsobů používání úvodní nabídky je otevírání

programů nainstalovaných v notebooku.

Umístěte ukazatel myši na program a kliknutím jej

spusťte.

Pomocí tlačítek se šipkami procházejte programy.
Stisknutím

jej spusťte.

POZNÁMKA: Výběrem volby All apps (Všechny aplikace) v dolní

části levého podokna zobrazíte kompletní seznam programů a složek v

notebooku v abecedním pořadí.

background image

Uživatelská příručka notebooku

43