ASUS ROG G701VO - Nastavení BIOSu

background image

Nastavení BIOSu

POZNÁMKA: Obrazovky BIOS v této sekci jsou jen informativní. Skutečné

obrazovky se mohou lišit podle modelu a oblasti.

Boot (Spuštění)

Tato nabídka umožňuje nastavení preferencí spuštění. Při nastavení

priority spuštění můžete postupovat podle následujících pokynů.

1.

Na obrazovce Boot (Start) vyberte Boot Option #1 (Možnost startu

č. 1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

Sets the system boot

order

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

64

Uživatelská příručka notebooku

2. Stiskněte

a vyberte zařízení pro volbu Boot Option #1

(Možnost startu č. 1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

Sets the system boot

order

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Option #1

Windows Boot Manager

Disabled

background image

Uživatelská příručka notebooku

65

Security (Zabezpečení)

Tato nabídka umožňuje nastavit heslo správce a heslo uživatele

notebooku. Také umožňuje ovládání přístupu k pevnému disku,

vstupně/výstupním rozhraním a USB rozhraní notebooku.

POZNÁMKA:

Pokud zadáte User Password (Heslo uživatele), budete jej muset

zadat před každým spuštěním operačního systému notebooku.

Pokud zadáte Administrator Password (Heslo správce), musíte jej

zadat před vstupem do BIOSu.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set, then

this only limits access to Setup and is only asked

for when entering Setup. If ONLY the user’s password

is set, then this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup, the User

will have Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User

Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The password

length must be in the

following range:
Minimum length 3

Maximum length 20

Must type with character:

a-z, 0-9

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

66

Uživatelská příručka notebooku

Pokyny pro vymazání hesla:

1.

Na obrazovce Security (Zabezpečení) vyberte Setup

Administrator Password (Heslo správce) nebo User

Password (Heslo uživatele) .

2.

Zadejte aktuální heslo a stiskněte

.

3. Pole

Create New Password (Vytvořit nové heslo) nechte

prázdné a stiskněte

.

4.

Volbou Yes (Ano) potvrďte a poté stiskněte

.

Pokyny pro nastavení hesla:

1.

Na obrazovce Security (Zabezpečení) vyberte Setup

Administrator Password (Heslo správce) nebo User

Password (Heslo uživatele) .

2.

Zadejte heslo a stiskněte klávesu

.

3.

Znovu zadejte heslo a stiskněte klávesu

.

background image

Uživatelská příručka notebooku

67

I/O Interface Security (Zabezpečení rozhraní I/O)

V nabídce Security (Zabezpečení) lze položkou I/O Interface

Security (Zabezpečení rozhraní I/O) zamknout a odemknout

některé funkce rozhraní notebooku.

Pro uzamčení I/O rozhraní:

1.

Na obrazovce Zabezpečení zvolte Zabezpečení I/O

rozhraní.

2.

Zvolte si rozhraní, které si přejete uzamknout a stiskněte

.

3. Vyberte Lock (Zámek).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]

HD AUDIO Interface [UnLock]

USB Interface Security

If Locked, LAN controller

will be disabled.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

LAN Network interface

Lock

UnLock

background image

68

Uživatelská příručka notebooku

Zabezpečení USB rozhraní

V nabídce I/O Interface Security (Zabezpečení rozhraní I/O) lze

také volbou USB Interface Security (Zabezpečení rozhraní USB)

zamknout a odemknout porty a zařízení.

Pro uzamčení USB rozhraní:

1.

Na obrazovce Zabezpečení zvolte Zabezpečení I/O

rozhraní > Zabezpečení USB rozhraní.

2.

Zvolte si rozhraní, které si přejete uzamknout a klepněte na

Zamknout.

POZNÁMKA: Nastavením USB Interface (Rozhraní USB) na Lock

(Zámek) současně zamknete a skryjete volbu External Ports

(Externí porty) a další zařízení zahrnutá pod USB Interface Security

(Zabezpečení rozhraní USB).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]

CMOS Camera [UnLock]

Card Reader [UnLock]

If Locked, all USB device

will be disabled

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB interface

Lock

UnLock

background image

Uživatelská příručka notebooku

69

Set Master Password (Nastavit hlavní heslo)

V nabídce Security (Zabezpečení) lze volbou Set Master

Password (Nastavit hlavní heslo) nastavit heslo přístupu k

pevnému disku.

Pro nastavení hesla HDD:

1.

Na obrazovce Zabezpečení klepněte na Nastavit hlavní

heslo

2.

Zadejte heslo a stiskněte

.

3.

Zadejte opětovně pro potvrzení heslo a stiskněte

.

4.

Klepněte na Nastavit uživatelské heslo

a opakujte dříve

uvedený postup pro nastavení uživatelského hesla.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set, then

this only limits access to Setup and is only asked

for when entering Setup. If ONLY the user’s password

is set, then this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup, the User

will have Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

Set HDD Master Password.

***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

70

Uživatelská příručka notebooku

Save & Exit (Uložit a ukončit)

Provedená nastavení konfigurace před opuštěním BIOSu uložte volbou

Save Changes and Exit (Uložit a ukončit).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after

saving the changes.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

Uživatelská příručka notebooku

71

Aktualizování systému BIOS:

1.

Zjistěte si přesné modelové označení notebooku a poté z webu

ASUS stáhněte nejnovější BIOS pro svůj systém.

2.

Kopii staženého souboru BIOS uložte na flash disk.

3.

Připojte flash disk k notebooku.

4.

Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte

.

5.

V programu BIOS Setup klepněte na Advanced (Pokročilé) >
Start Easy Flash (Spustit Easy Flash)
a stiskněte

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]

Wake on Lid Open [Enabled]

Power Off Energy Saving [Enabled]

SATA Configuration

Graphics Configuration

Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation

USB Configuration

Network Stack

Press Enter to run the

utility to select and

update BIOS.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

72

Uživatelská příručka notebooku

6.

Vyhledejte na flash disku soubor BIOS a stiskněte

.

7.

Po aktualizaci BIOSu klepněte na Exit (Konec) > Restore

Defaults (Obnovit výchozí) a tím obnovte výchozí nastavení

systému.

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

[←→] : Switch [↑↓] : Choose [q] : Exit [Enter] : Enter/Execute

Current BIOS

Platform : G701
Version : 101
Build Date : Oct 26 2015
Build Time : 11:51:05

New BIOS

FLASH TYPE : Generic Flash Type

ASUSTek EasyFlash Utility

Platform : Unknown
Version : Unknown
Build Date : Unknown
Build Time : Unknown

background image

Uživatelská příručka notebooku

73