ASUS ROG G701VO - Funkce Snap

background image

Funkce Snap

Funkce Snap zobrazí aplikace vedle sebe, takže s nimi lze pracovat nebo

je přepínat.