ASUS ROG G701VO - Instalace Random Access Memory (RAM)modulu

background image

Instalace Random Access Memory (RAM)

modulu

Zvyšte kapacitu paměti RAM vašeho notebooku instalací modulu RAM

do slotu paměťového modulu. Při instalaci modulu RAM do notebooku

postupujte následovně:

VAROVÁNÍ! Před sejmutím krytu pevného disku odpojte všechny

připojené periférie, telefonní nebo telekomunikační kabely a napájecí

zdroje (např. vnější adaptér, vnitřní baterie atd.).

DŮLEŽITÉ! Informace o rozšíření paměti notebooku si vyžádejte v

autorizovaném servisu nebo u prodejce. V zájmu maximální slučitelnosti

a spolehlivosti kupujte pouze moduly od autorizovaných prodejců tohoto

notebooku.

POZNÁMKA:

Přesný vzhled dolní strany notebooku a paměťového modulu RAM se

může lišit podle modelu, ale instalace modulu RAM se provádí vždy

stejně.

Instalaci modulu RAM doporučujeme provádět pod odborným

dohledem. Další pomoc vám může rovněž poskytnout autorizované

servisní středisko.

background image

Uživatelská příručka notebooku

79

A.

Umístěte notebook na čisté, rovné a stabilní místo.

B.

Sejměte gumové kryty, které zakrývají šroubky krytu přihrádky.

C.

Uvolněte šroubky krytu přihrádky.

background image

80

Uživatelská příručka notebooku

D.

Otočte notebook vzhůru nohama a otevřete kryt závěsu.

E.

Povolte šroubky krytu závěsu a potom nasaďte kryt.

F.

Otočte notebook vzhůru nohama, zcela sejměte kryt přihrádky a

položte stranou.

background image

Uživatelská příručka notebooku

81

I.

Zorientujte a nasaďte kryt na pozici.

G.

Zorientujte a zasuňte modul RAM do patice pro modul RAM.

H.

Zatlačte modul RAM tak, aby zacvakl na místo.

background image

82

Uživatelská příručka notebooku

J.

Otočte notebook vzhůru nohama a otevřete kryt závěsu.

K.

Namontujte a utáhněte šroubky a potom zavřete kryt závěsu.

L.

Otočte notebook vzhůru nohama a potom namontujte a

utáhněte šroubky.

background image

Uživatelská příručka notebooku

83

M.

Nasaďte gumové kryty na kryt přihrádky.

background image

84

Uživatelská příručka notebooku