ASUS ROG G701VO - Instalování karty M.2

background image

Instalování karty M.2

Podle následujících kroků nainstalujte do notebooku kompatibilní kartu

M.2.

DŮLEŽITÉ! Pro zajištění maximální kompatibility a spolehlivosti zakupte

kartu M.2 u autorizovaných prodejců tohoto notebooku.

VAROVÁNÍ! Před sejmutím krytu pevného disku odpojte všechny

připojené periférie, telefonní nebo telekomunikační kabely a napájecí

zdroje (např. vnější adaptér, vnitřní baterie atd.).

POZNÁMKY:

Vzhled spodní strany notebooku a karty M.2 se mohou lišit podle

modelu, ale postup instalace modulu je stejný.

Instalaci modulu karty M.2 doporučujeme provádět pod odborným

dohledem. Další pomoc vám může rovněž poskytnout autorizované

servisní středisko.

Slot M.2 2280 nepodporuje disk M.2 SATA SSD.

background image

Uživatelská příručka notebooku

85

A.

Umístěte notebook na čisté, rovné a stabilní místo.

B.

Sejměte gumové kryty, které zakrývají šroubky krytu přihrádky.

C.

Uvolněte šroubky krytu přihrádky.

background image

86

Uživatelská příručka notebooku

D.

Otočte notebook vzhůru nohama a otevřete kryt závěsu.

E.

Povolte šroubky krytu závěsu a potom nasaďte kryt.

F.

Otočte notebook vzhůru nohama, zcela sejměte kryt přihrádky a

položte stranou.

background image

Uživatelská příručka notebooku

87

I.

Zorientujte a nasaďte kryt na pozici.

G.

Zorientujte a zasuňte kartu M.2 do příslušného slotu pro modul

karty.

H.

Zajistěte kartu M.2 přiloženým šroubkem.

background image

88

Uživatelská příručka notebooku

J.

Otočte notebook vzhůru nohama a otevřete kryt závěsu.

K.

Namontujte a utáhněte šroubky a potom zavřete kryt závěsu.

L.

Otočte notebook vzhůru nohama a potom namontujte a

utáhněte šroubky.

background image

Uživatelská příručka notebooku

89

M.

Nasaďte gumové kryty na kryt přihrádky.

background image

90

Uživatelská příručka notebooku

background image

Uživatelská příručka notebooku

91