ASUS ROG G701VO - Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým frekvencím (RF)

background image

Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým

frekvencím (RF)

VAROVÁNÍ! Změny a modifikace, jež nebyly výslovně schváleny

stranou zodpovídající za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění

uživatele k používání tohoto zařízení. „ASUS prohlašuje, že toto zařízení

je uvedeným firmware, které prošlo zkouškami v USA, limitováno pro

použití na kanálech 1 až 11 na frekvenci 2,4 GHz.”

Varování před vystavením radiofrekvenčnímu záření

Toto zařízení musí být instalováno a používáno v souladu s přiloženými pokyny,

antény vysílače musí být vždy nejméně 20 cm od osob a nesmí být umístěny v

blízkosti jiných antén nebo vysílačů. Koncový uživatel a instalační technik musí

respektovat pokyny k instalaci antény a zajistit dodržení provozních podmínek

vysílače tak, aby nedošlo k překročení limitů rádiového vyzařování.

background image

104

Uživatelská příručka notebooku