ASUS ROG G701VO - Přepnutí notebooku do režimu spánku

background image

Přepnutí notebooku do režimu spánku

Pokyny pro přepnutí notebooku do režimu spánku:

Spusťte úvodní nabídku a potom výběrem

> Sleep (Spánek) přepněte notebook

do režimu spánku.

Na přihlašovací obrazovce vyberte

> Sleep

(Spánek).

Stisknutím

spusťte nástroj Shut Down

Windows (Ukončit systém Windows). V rozevíracím

seznamu vyberte položku Sleep (Spánek) a potom

stiskněte tlačítko OK.

POZNÁMKA: Notebook lze rovněž přepnout do režimu spánku jedním

stisknutím vypínače.

background image

60

Uživatelská příručka notebooku

background image

Uživatelská příručka notebooku

61