ASUS ROG G701VO - Připojení ke kabelovým sítím

background image

Připojení ke kabelovým sítím

Přes port LAN lze notebook také připojit ke kabelovým sítím, například

místním, nebo využít širokopásmové připojení k Internetu.

POZNÁMKA: podrobnosti k nastavení připojení k internetu vám sdělí

poskytovatel připojení k internetu (ISP) nebo váš správce sítě, který vám s

ním také může pomoci.

Nastavení proveďte podle následujících pokynů.

DŮLEŽITÉ! Před následujícími kroky zkontrolujte, zda je port LAN notebooku

propojen s místní síti.

Konfigurace dynamického připojení IP/PPPoE

1. Spusťte

Settings (Nastavení).

2. Vyberte

Network & Internet (Síť a Internet).

3. Vyberte

Ethernet > Network and Sharing Center

(Centrum síťových připojení a sdílení).

4.

Vyberte vaši místní síť LAN a potom vyberte

Properties (Vlastnosti).

5. Vyberte

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

(Protokol Internet verze 4 (TCP/IPv4)) a potom

vyberte Properties (Vlastnosti).

6. Vyberte

Obtain an IP address automatically

(Získat adresu IP automaticky) a poté vyberte OK.

POZNÁMKA: Pokud využíváte připojení PPPoE,

pokračujte dalšími kroky.

background image

Uživatelská příručka notebooku

57

Konfigurace statické IP adresy připojení

1.

Opakujte kroky 1 až 5 postupu Připojení k síti IP /

PPPoE s dynamickou adresou.

2

Vyberte Use the following IP address (Použít

následující adresu IP).

3.

Zadejte IP adresu, masku podsítě a bránu podle

údajů od vašeho poskytovatele služeb.

4.

Dle potřeby také můžete vyplnit preferovaný

server DNS a alternativní server DNS a poté

vybrat OK.

7.

Vraťte se zpět do Network and Sharing Center

(Centrum síťových připojení a sdílení) a potom

vyberte Set up a new connection or network

(Vytvořit nové připojení nebo síť).

8. Vyberte

Connect to the Internet (Připojit k

Internetu) a potom vyberte Next (Další).

9. Vyberte

Broadband (PPPoE) (Širokopásmové

připojení (PPPoE)).

10. Zadejte Uživatelské jméno, Heslo a Název připojení

a potom vyberte Connect (Připojit).

11. Výběrem

Close (Zavřít) dokončete konfiguraci.

12. Vyberte na hlavním panelu a potom vyberte

právě vytvořené připojení.

13. Vyplňte uživatelské jméno a heslo a výběrem

Connect (Připojit) zahajte připojování k Internetu.

background image

58

Uživatelská příručka notebooku