ASUS ROG G701VO - Přední strana

background image

Přední strana

Indikátory stavu

Indikátory stavu pomáhají zjistit aktuální stav hardwaru

notebooku.

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz část Pohled shora v této

příručce.

background image

26

Uživatelská příručka notebooku