ASUS ROG G701VO - Pohled shora

background image

Pohled shora

POZNÁMKA: Vzhled klávesnice se může lišit podle oblasti nebo země. Vzhled

klávesnice se může lišit podle oblasti nebo země. Vzhled notebooku se může

rovněž lišit podle modelu.

background image

Uživatelská příručka notebooku

15

Mikrofonní pole

Funkce mikrofonního pole zajišťuje rušení zpětné vazby,

potlačení šumu a formování paprsku pro lepší rozpoznání hlasu

a záznam zvuku.

Kamera

Zabudovanou kameru lze použít k fotografování nebo záznamu

videa.

Kontrolka kamery

Indikátor kamery signalizuje, že je používána zabudovaná

kamera.

Panel s displejem

Panel obrazovky s vysokým rozlišením nabízí skvělé zobrazení

fotografií, videí a dalších multimediálních souborů na

notebooku.

Klávesy maker

Tyto klávesy umožňují jediným stisknutím zadat řetězec příkazů.

Klávesa nahrávání

Tato klávesa umožňuje nahrávat hry během hraní.

Reproduktory

Zabudované reproduktory vám umožní slyšet zvuk přímo z

notebooku. Vlastnosti zvuku se ovládají softwarově.

background image

16

Uživatelská příručka notebooku

Klávesnice

Klávesnice QWERTY plné velikosti s pohodlným zdvihem kláves

pro psaní. Současně nabízí funkční klávesy k rychlému vyvolání

funkcí Windows® a ovládání multimediálních funkcí.

POZNÁMKA: Rozložení klávesnice se liší podle modelu nebo

regionu.

Touchpad

Touchpad podporuje navigaci na obrazovce gesty více prstů,

což přináší intuitivní ovládání. Jsou také simulovány funkce

běžné myši.

POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce Používání dotykové

plochy v této příručce.

Indikátory stavu

Indikátory stavu pomáhají zjistit aktuální stav hardwaru

notebooku.

PIndikátor napájení

Kontrolka napájení svítí, když je notebook zapnut, a

pomalu bliká, když je v režimu spánku.

background image

Uživatelská příručka notebooku

17

Dvoubarevný indikátor nabití baterie

Dvoubarevná LED signalizuje stav nabití baterie.

Podrobnosti najdete v následující tabulce:

Barva

Stav

Svítí zeleně

ASUS Notebook je připojen

ke zdroji napájení, nabíjí jeho

baterii a stav baterie je mezi 95

a 100 %.

Svítí oranžově

ASUS Notebook je připojen

ke zdroji napájení, nabíjí jeho

baterii a stav baterie je nižší

než 95 %.

Bliká oranžově

Notebook je napájen z baterie

a stav baterie je nižší než 10 %.

Nesvítí

Notebook je napájen z baterie

a stav baterie je mezi 10 a

100 %.

Indikátor aktivity mechaniky

Tato kontrolka svítí, když notebook využívá vnitřní

úložná zařízení.

background image

18

Uživatelská příručka notebooku

Indikátor režimu Letadlo

Tento indikátor se rozsvítí po aktivaci režimu

Letadlo ve vašem notebooku.

POZNÁMKA: Aktivace Airplane mode (Režimu letadlo)

deaktivuje bezdrátové připojení.

Indikátor numerického zámku

Tato kontrolka svítí, pokud je aktivována funkce

Num Lock. Pak lze některé klávesy na klávesnici

využít k zadávání číslic.

Tlačítko napájení

Stiskem tlačítka napájení zapněte nebo vypněte notebook.

Tlačítkem napájení také notebook přepnete do režimu spánku

nebo hibernace nebo probudíte z režimu spánku nebo

hibernace.

Pokud notebook přestane reagovat, stiskněte a přidržte

tlačítko napájení alespoň čtyři (4) sekundy, dokud se notebook

nevypne.

Číselná klávesnice

Číselná klávesnice se dá přepínat mezi dvěma funkcemi:

zadávání číslic a ovládání kurzoru šipkami.

POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce Číselná klávesnice v

této příručce.

background image

Uživatelská příručka notebooku

19