ASUS ROG G701VO - Nabíjení notebooku

background image

Nabíjení notebooku

A.

Připojte kabel střídavého napájení k měniči střídavého/

stejnosměrného napájení.

B.

Připojte napájecí adaptér do zásuvky 100 - 240 V.

C.

Připojte výstup adaptéru k napájecímu vstupu notebooku.

Před prvním použitím notebook 3 hodiny nabíjejte.

POZNÁMKA: Vzhled napájecího adaptéru se může lišit v závislosti na

modelu a vašem regionu.

POZNÁMKA:

Informace o napájecím adaptéru:

-

Napájecí napětí: 100 – 240 Vstř

-

Vstupní kmitočet: 50 – 60 Hz

-

Jmenovitý výstupní proud: 11.8A (230W)

-

Jmenovité výstupní napětí: 19.5Vdc

background image

Uživatelská příručka notebooku

29

DŮLEŽITÉ!

Vyhledejte na notebooku typový štítek s hodnotami jmenovitého

vstupu/výstupu a zkontrolujte, zda odpovídá údajům jmenovitého

vstupu/výstupu na vašem napájecím adaptéru. Některé modely

notebooků mohou mít více jmenovitých výstupních proudů na

základě dostupné SKU.

Před prvním zapnutím zkontrolujte, zda je notebooku připojen

k uzemněné síťové zásuvce. Při používání notebooku v režimu

napájecího adaptéru důrazně doporučujeme používat uzemněnou

elektrickou zásuvku.

Elektrická zásuvka musí být snadnou přístupná a v blízkosti vašeho

notebooku.

Chcete-li odpojit notebook od hlavního zdroje napájení, odpojte jej

od elektrické zásuvky.

VAROVÁNÍ!
Přečtěte si následující zásady pro baterii notebooku.

Baterii uvnitř zařízení smí vyjmout pouze autorizovaný technik ASUS

(pouze pro nevyjímatelnou baterii).

V případě vyjmutí nebo demontování může baterie použitá v tomto

přístroji představovat nebezpečí požáru nebo popálení chemickými

látkami.

Dodržujte varovné štítky pro vaši osobní bezpečnost.

Pokud baterii vyměníte za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu.

Nevhazujte do ohně.

Nikdy nezkoušejte zkratovat baterii notebooku.

Nikdy nezkoušejte baterii rozebrat a sestavit (pouze pro

nevyjímatelnou baterii).

V případě úniku přestaňte používat.

Baterii a její součásti je nutno recyklovat nebo řádně zlikvidovat.

Uchovávejte baterii a ostatní malé součásti mimo dosah dětí.

background image

30

Uživatelská příručka notebooku

Stiskněte tlačítko Start