ASUS ROG G701VO - Set oppefra

background image

Set oppefra

BEMÆRK: Tastaturets layout kan variere efter område eller land. Notebook-

computeren er muligvis anderledes ud, afhængig af hvilken model du har.

background image

Notebook PC E-Manual

15

Array-mikrofoner

Array-mikrofonerne har ekko-annullering, støjreduktion og

stråleformning, som giver bedre stemmegenkendelse og

lydoptagelser.

Kamera

Det indbyggede kamera giver dig mulighed for at tage billeder

og optage videoer med Notebook PC’en.

Kameraindikator

Kameraindikatoren viser, hvornår det indbyggede kamera

anvendes.

Skærmpanel

Skærmpanelet giver en god fremvisning af billeder, videoer og

andre multimediefiler på Notebook PC’en.

Makro-taster

Disse taster giver dig mulighed for at skifte en række

indtastninger med et enkelt tastetryk.

Optagetast

Denne tast giver dig mulighed for at optage spil, mens du

spiller.

Højttaler

De indbyggede højttalere giver dig mulighed for, at lytte til lyd

direkte på din notebook-pc. Lydfunktionerne styres af softwaret.

background image

16

Notebook PC E-Manual

Tastatur

Tastaturet er af QWERTY-typen i fuld størrelse med en

trykdybde, der giver behagelig indtastning. Du kan også

bruge funktionstasterne på det, hvorved du har hurtig

adgang til Windows® og hvormed du kan styre andre

multimediefunktioner.

BEMÆRK: Tastaturlayoutet varierer efter model og land.

Touchpad

Touchpad’en giver dig mulighed for at bruge bevægelser med

flere fingre til at navigere på skærmen, hvorved du opnår en

intuitiv brugeroplevelse. Den simulerer også brugen af en

almindelig mus.

BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Sådan

bruges berøringspladen i denne manual.

Statusindikatorer

Statusindikatorer hjælper dig med at konstatere de aktuelle

tilstand for Notebook PC’ens hardware.

Strømindikator

Strømindikatoren lyser, når Notebook PC’en er

tændt, og blinker langsomt, når Notebook PC’en er i

slumretilstand.

background image

Notebook PC E-Manual

17

To-farvet indikator for batteriopladning

Den to-farvede lysdiode viser batteriets opladestatus.

Se nedenstående tabel for yderligere oplysninger:

Farve

Status

Konstant grøn

Din Notebook PC sluttes til en

strømkilde, batteriet oplades,

og batteriniveauet er mellem

95% og 100%.

Konstant orange

Din Notebook PC sluttes til en

strømkilde, batteriet oplades,

og batteriniveauet er mindre

end 95%.

Blinker orange

Din notebook pc kører på

batteri, og batteriniveauet er

mindre end 10%.

Slukket

Din notebook pc kører på

batteri, og batteriniveauet

ligger mellem 10% og 100%.

Indikator for drevaktivitet

Denne indikator lyser, når Notebook PC’en bruger de

interne drev.

background image

18

Notebook PC E-Manual

Indikator til flytilstand

Denne indikator begynder at lyse, når flytilstanden

slås til på din notebook-pc.

Bemærk: når denne funktion er aktiveret,

deaktiverer airplane mode (flyfunktionen)

alle trådløse forbindelser.

Indikator for tallås

Denne indikator lyser, når tallåsen er aktiveret.

Derved kan du bruge nogle af tasterne på tastaturet

til indtastning af tal.

Tænd/sluk-knap

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke for

Notebook PC’en. Du kan også bruge tænd/sluk-knappen for at

sætte den til at slumre eller i dvale, samt for at vække den, hvis

den slumrer eller er i dvale.

Hvis Notebook PC’en ikke reagerer, skal du holde tænd/sluk-

knappen nede i mindst 4 sek., indtil Notebook PC’en slukker.

Numerisk tastatur

Det numeriske tastatur kan bruges til at indtaste tal med eller

som piletaster.

BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet

Numerisk tastatur i denne manual.

background image

Notebook PC E-Manual

19