ASUS ROG G701VO - Numerisk tastatur

background image

Numerisk tastatur

BEMÆRK: Taltastaturet er forskelligt afhængig af model og land, med de

bruges alle sammen på samme måde.

Taltastaturet på din bærbare pc kan bruges til at indtaste tal og til at

flytte markøren med piletasterne.

BEMÆRK: Tryk på ROG-tasten for at åbne app’en Gaming Center på din

bærbare pc.

Tryk på

for at skifte mellem at bruge

tastaturet som taltaster eller som piletaster.

ROG-tast

background image

38

Notebook PC E-Manual

background image

Notebook PC E-Manual

39