ASUS ROG G701VO - Tilslutning til netværk via kabel

background image

Tilslutning til netværk via kabel

Du kan også tilslutte til netværk via kabel, som f.eks. lokalnetværk og

bredbåndsforbindelser til Internet, med Notebook PC’ens LAN-port.

BEMÆRK: Kontakt din netværksudbyder (ISP) for oplysninger om,

eller din netværksadministrator for hjælp med, at konfigurere din

Internetforbindelse.

For at konfigurere dine indstillinger henvises til følgende procedurer.

VIGTIGT! Sørg for at netværkskablet er tilsluttet Notebook PC’ens LAN-

port og et lokalnetværk, før du udfører følgende.

Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE

netværksforbindelse

BEMÆRK: Fortsæt til de næste trin, hvis du bruger en PPPoE-forbindelse.

1.

Tryk på Settings (Indstillinger).

2. Vælg

Network & Internet (Netværk og Internet).

3. Vælg

Ethernet > Network and Sharing Center

(Netværk- og delingscenter).

4.

Vælg dit LAN-netværk, efterfulgt af Properties

(Egenskaber).

5. Vælg

Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4),

efterfulgt af Properties (Egenskaber).

6. Vælg

Obtain an IP address automatically (Hent

automatisk en IP-adresse), efterfulgt af OK.

background image

Notebook PC E-Manual

57

Konfigurering af en statisk IP-netværksforbindelse

7.

Gå tilbage til vinduet Network and Sharing Center

(Netværks- og delingscenter), og tryk på Set

up a new connection or network (Opret en ny

forbindelse eller et nyt netværk).

8. Vælg

Connect to the Internet (Opret forbindelse

til internettet), og klik på Next (Næste).

9. Vælg

Broadband (PPPoE).

10. Indtast dit brugernavn, adgangskode og

forbindelsesnavn, og tryk på Connect (Opret

forbindelse).

11. Tryk på Close (Luk), for at afslutte konfigurationen.

12. Tryk på

på proceslinjen, og tryk herefter på

forbindelsen, du netop har oprettet.

13. Indtast dit brugernavn og adgangskode, og tryk

Connect (Opret forbindelse) for at oprette

forbindelse til Internet.

1.

Gentag trinene 1-5 under Configuring a dynamic

IP/PPPoE network connection (Konfigurering af en

dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse).

2 Vælg

Use the following IP address (Brug

følgende IP-adresse).

3.

Indtast IP-adressen, undernetmasken og standard

gateway fra din internetudbyder.

4.

Du kan eventuelt også indtaste den foretrukne

DNS-serveradresse og alternative DNS-

serveradresse, og derefter trykke på OK.

background image

58

Notebook PC E-Manual