ASUS ROG G701VO - Sådan tilpasses dine Windows® apps

background image

Sådan tilpasses dine Windows® apps

Du kan flytte, ændre størrelse, frigør eller fastgøre apps til proceslinjen

på startmenuen på følgende måde:

Sådan flyttes dine apps

Placer musemarkøren over app'en, og træk og slip

app'en på en ny placering.

background image

Notebook PC E-Manual

45

Sådan frigives appsene

Hold musemarkøren over app'en, højreklik på den og

tryk derefter på Unpin from Start (Frigør fra start).

Brug piletasterne til at finde app'en. Tryk på

, og

vælg Unpin from Start (Frigør fra start).

Sådan ændres størrelsen på dine apps

Hold musemarkøren over app'en, højreklik på den og

tryk derefter på Resize (Tilpas størrelse), og vælg den

ønskede størrelse på app-feltet.

Brug piletasterne til at finde app'en. Tryk på

, vælg

Resize (Tilpas størrelse) og vælg den ønskede størrelse

på app-feltet.

background image

46

Notebook PC E-Manual

Sådan fastgøres flere apps til startmenuen

Åbn siden All apps (Alle apps), hold musemarkøren

over app'en, som skal fastgøres til startmenuen, højreklik

på den og vælg Pin to Start (Fastgør til start).

Åbn siden All apps (Alle apps), tryk på

på app'en,

som skal fastgøres til startmenuen, og vælg derefter Pin

to Start (Fastgør til start).

Sådan fastgøres dine apps til proceslinjen

Hold musemarkøren over app'en, højreklik på den og

tryk derefter på Pin to taskbar (Fastgør til proceslinje).

Brug piletasterne til at finde app'en. Tryk på

, og

vælg Pin to taskbar (Fastgør til proceslinjen).

background image

Notebook PC E-Manual

47