ASUS ROG G701VO - BIOS-indstillinger

background image

BIOS-indstillinger

BEMÆRK: BIOS-skærmen er kun til reference. De faktiske skærme kan

være forskellige fra model til model og fra territorie til territorie.

Boot (Genstart)

Med denne menu kan du foretage indstillinger vedrørende boot-

prioritering. Der henvises til følgende procedurer ved indstilling af boot-

prioritet.
1.

På skærmen Boot (Opstart) vælg Boot Option #1.

(Opstartmulighed #1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

Sets the system boot

order

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

64

Notebook PC E-Manual

2.

Tryk på

og vælg en enhed som Boot Option #1

(Opstartmulighed #1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

Sets the system boot

order

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Option #1

Windows Boot Manager

Disabled

background image

Notebook PC E-Manual

65

Sikkerhed

Med denne menu kan du konfigurere administrator- og

brugeradgangskode til Notebook PC'en. Du kan også styre adgang

til Notebook PC’ens harddisk, input/output-interface (I/O) og USB-

interface.

BEMÆRK:

Hvis du konfigurerer en User Password (Brugeradgangskode),

bliver du bedt om at indtaste denne, før du kan få adgang til

Notebook PC'ens operativsystem.

Hvis du konfigurerer en Administrator Password

(Administratoradgangskode), bliver du bedt om denne, før du kan

få adgang til BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set, then

this only limits access to Setup and is only asked

for when entering Setup. If ONLY the user’s password

is set, then this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup, the User

will have Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User

Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The password

length must be in the

following range:
Minimum length 3

Maximum length 20

Must type with character:

a-z, 0-9

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

66

Notebook PC E-Manual

Til indstilling af adgangskoden:

1.

På skærmen Security (Sikkerhed) vælg Setup Administrator

Password (Installer administrator-password) eller User

Password (Brugerpassword).

2.

Indtast en adgangskode og tryk på

.

3.

Indtast adgangskoden igen og tryk på

.

Fjernelse af adgangskode:

1.

På skærmen Security (Sikkerhed) vælg Setup Administrator

Password (Installer administrator-password) eller User

Password (Brugerpassword).

2.

Indtast det nuværende password og tryk på

.

3.

Lad feltet Create New Password (Opret nyt password) være
tomt og tryk på

.

4.

Vælg Yes (Ja) i bekræftelsesfeltet og tryk på

.

background image

Notebook PC E-Manual

67

I/O Interface Sikkerhed

I menuen Security (Sikkerhed) har du adgang til I/O Interface

Sikkerhed så du kan låse eller låse op for visse funktioner i

brugergrænsefladen på Notebook PC'en.

Sådan låses I/O interfacet:

1.

Security (Sikkerhed) skærmen, skal du vælge I/O

Interface Security (I/O Interface sikkerhed).

2.

Vælg det interface, som du ønsker at låse, og klik på

.

3.

Vælg Lock (Lås).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]

HD AUDIO Interface [UnLock]

USB Interface Security

If Locked, LAN controller

will be disabled.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

LAN Network interface

Lock

UnLock

background image

68

Notebook PC E-Manual

USB Interface sikkerhed

Via menuen I/O Interface Security (I/O Interface Sikkerhed) har du

også adgang til USB Interface Security, så du kan låse eller låse op

for porte og enheder.

Sådan låses USB interfacet:

1. På

Security (Sikkerhed) skærmen, skal du vælge I/

O Interface Security (I/O Interface sikkerhed) > USB

Interface Security (USB Interface sikkerhed).

2.

Vælg det interface, som du ønsker at låse, og klik på Lock

(Lås).

BEMÆRK: Hvis du indstiller USB Interface (USB-grænseflade) til Lock

(Låst), låses og skjules også External Ports (Eksterne porte) og andre

enheder under USB Interface Security (USB-grænseflade sikkerhed).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]

CMOS Camera [UnLock]

Card Reader [UnLock]

If Locked, all USB device

will be disabled

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB interface

Lock

UnLock

background image

Notebook PC E-Manual

69

Konfigurer Masteradgangskode

I menuen Security (Sikkerhed) kan du bruge Set Master

Password (Konfigurer Masteradgangskode) til at konfigurere

adgangskode til harddisken.

Sådan indstilles HDD adgangskoden:

1. På

Security (Sikkerhed) skærmen, skal du klikke på Set

Master Password (Indstil Master Adgangskode).

2.

Indtaste en adgangskode og tryk på

.

3.

Indtast koden igen for at bekræfte den, og tryk på

.

4.

Klik på Set User Password (Indstil Bruger Adgangskode) ,

og gentag forrige trin, for at opsætte brugeradgangskoden.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set, then

this only limits access to Setup and is only asked

for when entering Setup. If ONLY the user’s password

is set, then this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup, the User

will have Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

Set HDD Master Password.

***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

70

Notebook PC E-Manual

Save & Exit (Gem & Forlad)

Gem dine konfigurationsindstillinger ved at vælge Save Changes and

Exit (Gem ændringer og Forlad), før du forlader BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after

saving the changes.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

Notebook PC E-Manual

71

Opdatering af BIOS.

1.

Kontroller Notebook PC’ens nøjagtige modelnummer og hent

den seneste BIOS-fil til denne model fra ASUS webstedet.

2.

Gem en kopi af den hentede BIOS-fil til et flashdrev.

3.

Forbind flashdrevet til Notebook PC'en.

4.

Genstart Notebook PC'en og tryk på

under POST.

5.

Under BIOS-opsætningsprogrammet, skal du klikke på Advanced
(avanceret) > Start Easy Flash,
og tryk herefter på

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]

Wake on Lid Open [Enabled]

Power Off Energy Saving [Enabled]

SATA Configuration

Graphics Configuration

Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation

USB Configuration

Network Stack

Press Enter to run the

utility to select and

update BIOS.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

72

Notebook PC E-Manual

6.

Find den hentede BIOS-fil på flashdrevet og tryk på

.

7.

Når din BIOS er blevet opdateret, skal du klikke på Exit (afslut)

> Restore Defaults (gendan standarder) for at gendanne

systemet til dets standardindstillinger.

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

[←→] : Switch [↑↓] : Choose [q] : Exit [Enter] : Enter/Execute

Current BIOS

Platform : G701
Version : 101
Build Date : Oct 26 2015
Build Time : 11:51:05

New BIOS

FLASH TYPE : Generic Flash Type

ASUSTek EasyFlash Utility

Platform : Unknown
Version : Unknown
Build Date : Unknown
Build Time : Unknown

background image

Notebook PC E-Manual

73