ASUS ROG G701VO - Genopretning af systemet

background image

Genopretning af systemet

Med gendannelsesfunktionen på din Notebook-pc kan du gendanne

systemet til dets oprindelige tilstand eller blot genopfriske

indstillingerne, så ydeevnen forbedres.

VIGTIGT!

Sikkerhedskopier alle dine datafiler, inden du gendanner din

Noteboo-pc.

Skriv vigtige indstillinger ned, som f.eks. netværksindstillinger,

brugernavne og adgangskoder, så du ikke mister vigtige data.

Sørg for at din Notebook-pc er sluttet til en strømkilde, inden du

nulstiller systemet.

Windows 10 giver dig følgende gendannelsesmuligheder:

Behold mine filer - Denne mulighed genopfrisker din Notebook-

pc, uden at det påvirker dine personlige filer (billeder, musik,

videoer, dokumenter) og apps fra Windows Store.

Med denne mulighed, kan du gendanne din Notebook-pc til

standardindstillingerne og slette andre installerede apps.

Fjern alt - Denne mulighed nulstiller din Notebook-pc til dens

fabriksindstillinger. Du skal sikkerhedskopiere dine data, inden du

bruger denne mulighed.

background image

74

Notebook PC E-Manual

Go back to an earlier build (Gå tilbage til en tidligere version)

- Denne valgmulighed giver dig mulighed for, at gå tilbage til en

tidligere version. Vælg denne valgmulighed, hvis denne version

ikke virker for dig.

Advanced startup (Udvidet opstart) - Med denne mulighed kan

du justere andre avancerede gendannelsesindstillinger på din

Notebook-pc, såsom:
-

Brug af et USB-drev, netværksforbindelse eller Windows

gendannelses-dvd til at starte din Notebook-pc.

- Brug

Troubleshoot (Fejlfinding) til at slå en af følgende

avancerede gendannelsesindstillinger til: System

Restore (Systemgendannelse), System Image Recovery

(Genoprettelse af systemafbildning), Startup Repair

(Startreparation), Command Prompt (Kommandoprompt),

UEFI Firmware Settings (UEFI Firmwareindstillinger), Startup

Settings (Startindstillinger).