ASUS ROG G701VO - Installation af et M.2 kort

background image

Installation af et M.2 kort

Læs følgende trin, når du skal installere et kompatibelt M.2 kort i din

notebook-pc.

VIGTIGT! Du kan købe et M.2 kort hos autoriserede forhandlere af denne

notebook-pc for, at sikre maksimal kompatibilitet og pålidelighed.

ADVARSEL! Inden du fjerner harddiskens dæksel, skal du frakoble alle

forbundne, perifere enheder, alle telefon- og telekommunikationslinjer

samt strømstikket (netstrøm, batterienhed osv).

BEMÆRKNINGER:

Udseendet af din bærbare computers underside og M.2 kortet kan

variere fra model til model, men installationen af modulet er den

samme.

Det anbefales at du sætte M.2 kortet i under professionelt opsyn. Du

kan også besøge et autoriseret kundeservicecenter for yderligere

hjælp.

Stikket M.2 2280 understøtter ikke M.2 SATA SSD-harddiske.

background image

Notebook PC E-Manual

85

A.

Stil din bærbare pc på en flad, ren og stabil overflade.

B.

Fjern gummidækslerne af, så du får adgang til skruerne på

dækslet til rummet.

C.

Løsn skruerne på dækslet til rummet.

background image

86

Notebook PC E-Manual

D.

Vend din bærbare pc om, og åbn dækslet til hængslet.

E.

Løsn skruer på dækslet til hængslet, så skift derefter beslaget.

F.

Vend din bærbare pc om, og tag derefter låget til rummet af, og

læg det til siden.

background image

Notebook PC E-Manual

87

G.

Sæt M.2 kortet i kortstikket.

H.

Fastgør M.2 kortet med den medfølgende skrue.

I.

Sæt låget på kammeret igen.

background image

88

Notebook PC E-Manual

J.

Tænd din bærbare pc, og åben dækslet til hængslet.

K.

Sæt skruerne i igen, fastspænd dem og luk derefter dækslet til

hængslet.

L.

Vend den bærbare pc om, sæt skruerne i og fastspænd dem.

background image

Notebook PC E-Manual

89

M.

Sæt gummihætterne på låget igen.

background image

90

Notebook PC E-Manual

background image

Notebook PC E-Manual

91