ASUS ROG G701VO - Sådan installeres et Random Access Memory-modul (RAM)

background image

Sådan installeres et Random Access Memory-

modul (RAM)

Opgrader hukommelseskapaciteten på din bærbare computer ved

at installere et RAM-modul i hukommelsesmodulet. Der henvises til

følgende trin, når du installerer et RAM-modul i din bærbare computer:

ADVARSEL! Inden du fjerner harddiskens dæksel, skal du frakoble alle

forbundne, perifere enheder, alle telefon- og telekommunikationslinjer

samt strømstikket (netstrøm, batterienhed osv).

VIGTIGT! Kontakt et autoriseret servicecenter eller en forhandler for

at få oplysninger om mulige hukommelsesopgraderinger til Notebook

PC'en. Køb kun udvidelsesmoduler fra autoriserede forhandlere af denne

Notebook PC for at sikre maksimal kompatibilitet og pålidelighed.

background image

Notebook PC E-Manual

79

A.

Stil din bærbare pc på en flad, ren og stabil overflade.

B.

Fjern gummidækslerne af, så du får adgang til skruerne på

dækslet til rummet.

C.

Løsn skruerne på dækslet til rummet.

background image

80

Notebook PC E-Manual

D.

Vend din bærbare pc om, og åbn dækslet til hængslet.

E.

Løsn skruer på dækslet til hængslet, så skift derefter beslaget.

F.

Vend din bærbare pc om, og tag derefter låget til rummet af, og

læg det til siden.

background image

Notebook PC E-Manual

81

G.

Sæt RAM-modulet korrekt i holderen.

H.

Skub RAM-modulet ned, indtil det klikker på plads

I.

Sæt låget på kammeret igen.

background image

82

Notebook PC E-Manual

J.

Tænd din bærbare pc, og åben dækslet til hængslet.

K.

Sæt skruerne i igen, fastspænd dem og luk derefter dækslet til

hængslet.

L.

Vend den bærbare pc om, sæt skruerne i og fastspænd dem.

background image

Notebook PC E-Manual

83

M.

Sæt gummihætterne på låget igen.

background image

84

Notebook PC E-Manual