ASUS ROG G701VO - FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement

background image

FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution

Statement

ADVARSEL! En hvilken som helst ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt

godkendt af parten ansvarlig for overensstemmelse, kan medføre brugerens tab af

retten til at bruge dette udstyr. “Producenten erklærer, at dette apparat er begrænset

til kanalerne 1 til 11 inden for 2.4GHz frekvensen i specificeret fast programmel

kontrolleret i USA.”

Advarsel vedr. radiofrekvenseksponering

Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med de medfølgende

instruktioner, og antennen/antennerne, der bruges til denne sender, skal

installeres mindst 20 cm væk fra alle personer, ligesom de ikke må placeres

eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender. Slutbrugere og

installatører skal forsynes med installations- og sender anvisninger, så de kan

overholde grænsen for radiofrekvenseksponering.

background image

104

Notebook PC E-Manual