ASUS ROG G701VO - Sikkerhedsinformation for Nord-Europa

background image

Sikkerhedsinformation for Nord-Europa

(for lithium-ion-batterier)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with

the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used

batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.

Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla

fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz

nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.

Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning

må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri

tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller

en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt

batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo

ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo

valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la

batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type

équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées

conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme

batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte

batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно

его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями

производителя. (Russian)

background image

110

Notebook PC E-Manual

Advarsel om service

ADVARSEL! USYNLIG LASER STRÅLING NÅR DEN ÅBNES. STIR IKKE DIREKTE IND I

STRÅLEN ELLER GENNEM OPTISKE INSTRUMENTER.

CDRH Regulativer

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) i U.S.A. Food and Drug

Administration implementerede reguleringer for laser produkter den 2. august,

1976. Disse reguleringer gælder for laser produkter fremstillet efter 1. august,

1976. Opfyldelse er påkrævet for produkter der markedsføres i USA.

ADVARSEL! Hvis der bruges kontrolforanstaltninger, eller justeringer, eller procedurer

andre end dem, der er specificeret heri, eller i installationsvejledningen for

laserproduktet, kan det resultere i skadelig strålingsfare.

Bemærkning til belægningen

VIGTIGT! For at give enheden en elektrisk isolering og bibeholde sikkerhed omkring

elektricitet, er hele computer-kabinettet belagt med en isolering, undtagen siderne

hvor IO-portene findes.

background image

Notebook PC E-Manual

111